White Carrara

White Carrara

Sizes: 60 x 60cm (24×24)